POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidenţialitate descrie modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către societatea BEARD STREET S.R.L (denumită în continuare ”Societatea”).

Societatea are punct de lucru în localitatea București, jud. Ilfov, Sector 1, Str. Actor Ion Brezoianu 40 – 42. Comunicarea cu reprezentanții acesteia se poate realiza prin poștă, prin email la adresa: [email protected] sau la numărul de telefon 0213.139.236.

Potrivit prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European șial Consiliului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare ”Regulamentul Datelor Personale”), Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă, numai pentru scopurile specificate și pe durata necesară realizării acelor scopuri, anumite date personale pe care clienţii/potenţialii clienţi („Utilizatorii”) i le furnizează. Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Colectarea datelor se face prin:

 • Formularul de înregistrare client;
 • Formularul de comandă;
 • Formularul de contact;
 • Formularul de recenzii produse.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul siteului sunt folosite pentru:

 • Facilitarea comunicării directe și indirecte cu clienții;
 • Facturarea produselor/serviciilor comandate.

Datele personale care pot fi solicitate Utilizatorilor sunt:

 • a) numele şi prenumele;
 • b) adresa poștală și/sau electronică;
 • c) număr de telefon.

De asemenea, în cazul în care ni s-ar solicita recomandarea unuia/unora dintre Produse pentru un anumit scop de îngrijire și/sau igienă personală, ar putea fi necesar să cunoaștem și să solicităm să ne comunice și alte informații, pentru a putea indica soluția cea mai potrivită cazului respectiv. Astfel de informații ar putea fi genul/sexul, vârsta, istoricul tenului, eventuale antecedente ale aceluiași ten în familie, tratamentul alopat recomandat și/sau administrat, eventuale investigații efectuate.

Prelucrarea datelor cu caracter se realizează în scopul: Încheierii și executării contractului de vânzare a Serviciului și/sau Produselor (potrivit art. 6 lit. b) din Regulamentul Datelor Personale), la solicitarea Utilizatorilor, în situații precum:

 • a) informarea acestora asupra diverselor aspecte legate de funcționarea site-ului www.mrblade.ro („Site-ul”);
 • b) înregistrarea, preluarea și confirmarea preluării comenzii;
 • c) emiterea documentelor contabile și fiscale aferente comenzii (factură și/ sau bon fiscal);
 • d) efectuarea plății tarifelor privind comanda inițiată;
 • e) lansarea comenzii de livrare către societatea de curierat prin generarea documentului de transport;
 • f) contactarea de către curier în vederea livrării comenzii;
 • g) contactarea de către reprezentanții Societății pentru confirmarea primirii comenzii;
 • h) soluționarea eventualelor probleme ivite în legătură cu preluarea și livrarea comenzii potrivit opțiunilor Utilizatorului etc.

Având în vedere că livrarea Produselor comandate se realizează printr-o societate de curierat, datele cu caracter personal indicate anterior vor putea fi folosite, în condițiile prevăzute în Regulamentul Datelor Personale, și de către societatea respectivă în scopul executării obligației de livrare.

Refuzul furnizării acestor date face imposibilă livrarea produselor solicitate. Într-o astfel de situație, cei care doresc, totuși, să achiziționeze dintre Produsele noastre, le pot căuta și achiziționa direct de la adresa punctului nostru de lucru, din str. Actor Ion Brezoianu, nr 40 – 42, sector 1, București.

În cazul în care sunt oferite informații în numele unui terț, Utilizatorul trebuie să se asigure că respectivul terț a primit înainte această politică de confidențialitate. Potențialii utilizatori cu vârsta sub 16 ani, sunt rugați să nu ne furnizeze nicio informație, cu excepția cazului în care au permisiunea părintelui sau tutorelui în acest scop.

Avem rugămintea de a ne ajuta să actualizăm informațiile comunicându-ne orice modificare a detaliilor de contact.

De asemenea, în cazul în care Utilizatorii doresc și își exprimă consimțământul, datele cu caracter personal ar putea fi folosite în vederea comunicării de către Societate de diverse informații și materiale privind Produsele, precum oferte noi, modificări de preț, schimbarea mecanismului de acordare a discount-ului, modificări de ambalaj, rebranding, crearea de noi produse, variante noi ale Produselor, diverse articole privind Produsele, evaluarea calității Produselor, invitații la diverse evenimente etc. Exprimarea consimțământului se va putea face pe Site în sectiunea de ”Contact”, prin poștă sau email. „Consimțământul” înseamnă manifestarea de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a Utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate de către Societate.

După realizarea scopului colectării, stocării, utilizării, astfel cum este menționat mai sus, datele cu caracter personal vor fi șterse din evidențele Societății. Totuși, în anumite situații permise de legislația aplicabilă precum cele menționate mai jos, datele respective ar putea fi prelucrate în continuare în condițiile legale:

 • îndeplinirea de către Societate a unor obligații legale (precum păstrarea documentelor contabile și fiscale pentru o durată de 10 ani etc.) (în temeiul art. 6 lit. c) din Regulament);
 • există consimțământul Utilizatorilor pentru a primi diverse comunicări din partea Societății (potrivit art. 6 lit a din Regulament).

Având în vedere prevederile Regulamentului Datelor Personale, Utilizatorul beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) dreptul de a fi informat cu privire la:
 • datele de identificare și de contact ale Societății;
 • scopurile prelucrării datelor sale personale;
 • temeiul juridic al prelucrării datelor sale personale,
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal,
 • perioada stocării datelor cu caracter personal sau criteriile stabilirii acestei perioade;
 1. b) dreptul de acces, de rectificare sau de ștergere a datelor personale;

Utilizatorul are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Societatea în legătură cu acesta. În acest scop, Utilizatorul ne poate contacta la adresa de email sau la numărul de telefon menționate mai sus.

În cazul în care datele deținute în legătură cu un Utilizator nu sunt corecte, acesta are dreptul să solicite rectificarea respectivelor date. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau corectate, Utilizatorul ne poate contacta la adresa de email sau la numărul de telefon menționate mai sus.

Societatea va prelucra și va păstra datele Utilizatorilor numai atât timp cât este necesar scopului în care au fost oferite și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, în legătură cu orice informație în legătură cu care există motive rezonabile că va fi necesară apărarea sau urmărirea sau formularea de pretenții împotriva unei persoane ale cărei date personale le-am colectat, a noastră sau a unei terțe părți, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă; dar vom înceta să o folosim în scopul cu o perioadă mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

În legătură cu informațiile utilizate în scopuri de asistență pentru clienți și în scopuri de marketing, este posibil să păstrăm informațiile în acest scop până la cererea de dezabonare/pe perioada desfășurării colaborării.

Perioadele noastre de păstrare se bazează pe nevoile activității noastre, iar informațiile care nu mai sunt necesare sunt ireversibil puse sub anonimat (iar informațiile anonime pot fi păstrate) sau distruse în siguranță.

În anumite circumstanțe, Utilizatorul are dreptul de a ne solicita să ștergem datele sale cu caracter personal pe care le deținem.

 1. c) dreptul de restricționare a prelucrării;

Restricționăm accesul la datele cu caracter personal acelora care au nevoie să le folosească în scopurile relevante.

În cazul în care Utilizatorul consideră că nu ar trebui să-i prelucrăm datele, avem rugămintea să ne contacteze pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le are. În anumite circumstanțe, Utilizatorul are dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

 1. d) dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal (începând cu data de 25 mai 2018);
 2. e) dreptul de retragere în orice moment a consimțământului;
 3. f) dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a respectării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,www.dataprotection.ro).

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul poate transmite Societății folosind datele menționate mai sus o cerere scrisă, datată şi semnată, sau un email.